Odoo image and text block

Văn Phòng Phẩm Tân Trường cần tuyển dụng những vị trí sau: 

- Chuyên Viên Kinh Doanh

- Nhân Viên Sale Admin

- Kế Toán Tổng Hợp   

- Nhân Viên Shipper